List of active policies

Name Type User consent
Regulamin i polityka bezpieczeństwa platformy edukacyjnej e-learning.wat.edu.pl Site policy Authenticated users

Summary

Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz polityką bezpieczeństwa platformy
e-learning.wat.edu.pl. Akceptacja jest warunkiem niezbędnym do dalszego korzystania z serwisu.

Full policy

Regulamin:

1. Definicje:

 • użytkownik – osoba logująca się do platformy wykorzystując Centralny System Uwierzytelniania,
 • gość – osoba, która bez logowania się do platformy może uczestniczyć w otwartych kursach,
 • uczestnik kursu – osoba zapisująca się na kurs. Może być to student lub pracownik Wojskowej Akademii Technicznej,
 • administrator – osoba zarządzająca platformą oraz dbająca o właściwe funkcjonowanie serwisu. Posiada pełne prawa w zakresie dodawania / edycji / usuwania treści oraz danych użytkowników,
 • autor kursu – osoba tworząca kurs, dodająca do niego treści, a także egzaminująca uczestników kursu.

2. Administrator:

 • przydziela uprawnienia użytkownikom do tworzenia i edycji kursów w ramach konkretnych kategorii na platformie,
 • zapewnienia wsparcie użytkownikom w przypadku problemów z funkcjonowaniem elementów platformy,
 • analizuje i modyfikuje strukturę platformy optymalizując jej wydajność,
 • instaluje oraz testuje wtyczki rozszerzające możliwości oraz zwiększające funkcjonalność platformy,
 • opracowuje propozycje zmian regulaminu oraz polityki bezpieczeństwa.

3. Użytkownicy mają prawo do:

 • edycji swojego profilu,
 • uczestnictwa w udostępnionych im kursach,
 • korzystania z udostępnionych zasobów platformy.

4. Autorzy kursów:

 • mają możliwość tworzenia i dodawania na platformie treści oraz materiałów dydaktycznych / szkoleniowych,
 • mogą egzaminować studentów stosując do tego celu aktywności udostępnione / możliwe do realizacji na platformie.

5. W ramach zadania utrzymania rezerwy wolnego miejsca na zasobach dyskowych platformy (co umożliwi autorom bezproblemowe tworzenie i modyfikację kursów) administrator w okresie 2 miesięcy po zakończonej zasadniczej sesji egzaminacyjnej semestru usuwa wszelkie treści umieszczane przez uczestników kursów, w tym np.:

 • Sprawozdania,
 • Eseje,
 • Rozwiązania zadań.

6. Zezwala się na jednoczesne realizowanie aktywności takich jak test, czy zadanie w kursach przez maksymalnie 200 osób.

7. Autorzy kursów odpowiadają za umieszczane merytoryczne treści w swoich kursach oraz archiwizowanie kursów w celu wznowienia ich w przyszłych semestrach. Autorzy kursów odpowiadają również za archiwizowanie treści wymienionych w pkt. 5, jeśli jest to wymagane.

8. Treści umieszczane przez twórców kursów na platformie muszą spełniać obowiązujące przepisy prawa. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za umieszczane treści wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9. Autorzy treści mają prawo umieszczać w serwisie wyłącznie materiały, np. nagrania czy utwory, do których przysługują im stosowne prawa.

10. W przypadku stwierdzenia przez administratora naruszenia praw autorskich lub pokrewnych zablokowane zostanie konto danego użytkownika oraz zostaną poinformowane odpowiednie komórki uczelni.

11. Uczestnicy kursów mogą wykorzystywać materiały umieszczone na platformie wyłącznie na użytek osobisty w celach szkoleniowych, przestrzegając przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów innych niż dydaktyczne wymaga wyrażenia uprzedniej zgody autora. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, wynikłe z ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.

13. W zamieszczanych materiałach oraz wypowiedziach zabronione jest umieszczanie treści nieprzyzwoitych bądź obraźliwych.


Polityka bezpieczeństwa:

     I. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu WWW, funkcjonującego pod adresem url: e-learning.wat.edu.pl.

2. Administratorem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46.

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej administratora: administrator.elearning@wat.edu.pl.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:


II. Ochrona danych stosowana przez administratora
1. Transmisja danych jest chroniona poprzez silne szyfrowanie (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Warstwa prezentacji jest oddzielona od warstwy danych.


III. Hosting
1. Serwis wraz z całą zawartością merytoryczną, w tym tekst szkoleń, dołączone materiały multimedialne, informacje zwrotne od użytkowników jest utrzymywany w całości tylko i wyłącznie na serwerach Wojskowej Akademii Technicznej.
2. Dostęp administracyjny do serwerów zapewniony jest jedynie z zamkniętej sieci wewnętrznej.
3. Baza danych znajduje się w zaufanej lokalizacji niedostępnej z sieci Internet.


IV. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami.
2. Zakres gromadzonych danych:
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • informacje o uczestnictwie w kursach,
 • wyniki testów,
 • przynależność do grup szkoleniowych.

Przysługuje Ci prawo żądania od administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania.
3. Na działania administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi serwisu.


V. Logi administracyjne

1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu:

 • administrowania serwisem,
 • administrowania platformą,
 • usprawniania działania usługi,
 • zapewnienia bezpieczeństwa systemu.

VI. Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu.
4. Bardzo istotnym jest cookies poświęcony sesjom, nazwany zazwyczaj MoodleSession. Musisz zezwolić przeglądarce na umieszczenie tego cookie aby zachować ciągłość pracy, a także aby zachować twoje zalogowanie przy przechodzeniu między stronami. Kiedy się wylogowujesz lub kończysz działanie przeglądarki ten cookie zostaje usunięty (z Twojej przeglądarki i z serwera).
5. Drugi cookie jest używany dla czystej wygody i zazwyczaj nazywany jest MOODLEID. Zapamiętana w nim jest twoja nazwa użytkownika. Oznacza to, że jeśli wrócisz na tą stronę pole 'nazwa użytkownika' na ekranie logowania będzie automatycznie uzupełniane. Możesz zrezygnować z tego cookie - będziesz po prostu musiał każdorazowo wprowadzać swoją nazwę użytkownika podczas procesu logowania.


 VII. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

 • Edge,
 • Internet Explorer,
 • Chrome,
 • Safari,
 • Firefox,
 • Opera.

Urządzenia mobilne:             

 • Android,
 • Safari (iOS),
 • Windows Phone,
 • BlackBerry.