Course image Techniki wytwarzania 2 stacjonarne
Instytut Inżynierii Materiałowej

Podstawy obróbki ubytkowej: skrawaniem, ściernej i erozyjnej. Klasyfikacja, parametry technologiczne. Skrawalność materiałów. Materiały narzędziowe. Trendy rozwojowe w obróbce ubytkowej.