Course image Systemy Informacji Przestrzennej - laboratoria - G7R1S1
Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji

Laboratoria: poznanie podstawowej funkcjonalności programów typu GIS, zasad wykonywania analiz przestrzennych i dokumentowania wyników analiz. Laboratoria obejmują 17 dwugodzinnych, obowiązkowych spotkań w pracowni komputerowej. Warunkiem udziału w laboratorium jest wykonanie pracy domowej zadanej przez prowadzącego.