Course image Zarządzanie Projektami Geoinformatycznymi (wykład) 2019/2020
Instytut Inżynierii Lądowej

Program przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem projektami dotyczącymi SIP/GIS ze szczególnym uwzględnieniem podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie metod i narzędzi wspomagających zarządzanie projektami informatycznymi. Szczegółowo zostaną omówione metody zarządzania projektami geoinformatycznymi z uwzględnieniem potrzeb i unormowań prawnych dotyczących geodezji i kartografii.