Course image Systemy informacji przestrzennej - projekt (stacjonarne, wojskowe)
Instytut Inżynierii Lądowej

Program przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia związane z SIP/GIS ze szczególnym uwzględnieniem podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie wyboru źródeł i metod pozyskania danych przestrzennych, umiejętności ich zapisania w strukturach bazodanowych, analiz danych, oceny uzyskanych wyników. Szczegółowo zostaną omówione dane przestrzenne gromadzone przez służbę geodezyjną i kartograficzną oraz przykłady ich zastosowania z uwzględnieniem potrzeb i unormowań prawnych dotyczących geodezji i kartografii.