Obraz kursu Materiały Budowlane - jednolite studia wojskowe
Instytut Inżynierii Lądowej

Test zaliczeniowy z przedmiotu Materiały Budowlane dla jednolitych studiów wojskowych r.a. 2021 - 2022 semestr zimowy.

Obraz kursu Materiały Budowlane zaliczenie stac.
Instytut Inżynierii Lądowej

Test na zaliczenie Materiałów Budowlanych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia ra. 2019-2020 sem. letni

Obraz kursu Zarządzanie Projektami Geoinformatycznymi (wykład) 2019/2020
Instytut Inżynierii Lądowej

Program przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem projektami dotyczącymi SIP/GIS ze szczególnym uwzględnieniem podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie metod i narzędzi wspomagających zarządzanie projektami informatycznymi. Szczegółowo zostaną omówione metody zarządzania projektami geoinformatycznymi z uwzględnieniem potrzeb i unormowań prawnych dotyczących geodezji i kartografii.