Course image Prawo S
Instytut Pojazdów i Transportu

Celem kursu jest poznanie podstawowych instytucji z zakresu prawa umożliwiających samodzielną analizę i podejmowanie decyzji w oparciu o nabytą wiedzę. Z uwagi na techniczny charakter uczelni zajęcia są profilowane pod kątem kierunku studiów. 

Course image Prawo N
Instytut Pojazdów i Transportu

Celem kursu jest poznanie podstawowych instytucji z zakresu prawa umożliwiających samodzielną analizę i podejmowanie decyzji w oparciu o nabytą wiedzę. Z uwagi na techniczny charakter uczelni zajęcia są profilowane pod kątem kierunku studiów.