Obraz kursu Kurs adaptacyjny
Kurs adaptacyjny

Kurs przeznaczony jest dala dowódców plutonu po objęciu stanowiska w Wojskowej Akademii Technicznej.