Obraz kursu Konwergencja usług w sieciach następnej generacji
Wydział Elektroniki

W ramach kursu omówione zostaną podstawy komunikacji multimedialnej w systemach nowej generacji. 

Przedstawiona zostanie koncepcja sieci z efektywną dystrybucją danych multimedialnych CDN. 

Omówione zostaną wybrane usługi i aplikacje sieci NGN. 

Zaprezentowane zostaną wymaganie w zakresie gotowości, bezpieczeństwa i monitoringu sieci. 

Przedstawiona zostanie charakterystyka wybranych protokołów sygnalizacji i sterowania transmisją multimedialną w sieciach NGN. 

Omówiona zostanie koncepcja architektury SOA.