Szkolenie dotyczące tworzenia kursów

Szkolenie dotyczące tworzenia kursów

Szkolenie dotyczące tworzenia kursów oraz zarządzania nimi.

Zabrania się umieszczania plików o rozmiarach powyżej 300MB bez wcześniejszej zgody uzyskanej od administrator.elearning@wat.edu.pl