Test zaliczeniowy/poprawkowy

Test zaliczeniowy/poprawkowy

Test poprawkowy jest formą sprawdzenia wiedzy ze szkolenia.