Ogólne szkolenie z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Szkolenie BHP dla studentów cywilnych
Magdalena ChmielewskaBeata Malarska

Szkolenie BHP dla studentów cywilnych

Na zaliczenie wymagane jest uzyskanie 10 z 15 możliwych punktów.

Test będzie dostępny do zaliczenia od 01.03.2021 r. do dnia 28.03.2021 r.

Zaliczenie przedmiotu zostanie wpisane do USOS w późniejszym terminie.

W sprawach związanych z niezaliczeniem lub wpisaniem zaliczenia przedmiotu do USOS należy kontaktować się z Zespołem BHP pod adresem zgloszenia.bhp@wat.edu.pl.

Czas odpowiedzi na zgłoszenia problemów z brakiem dostępu może sięgać 5 dni - sugerujemy rozpoczęcie kursu możliwie jak najszybciej.


Szkolenie BHP dla studentów wojskowych
Magdalena ChmielewskaBeata Malarska

Szkolenie BHP dla studentów wojskowych

Na zaliczenie wymagane jest uzyskanie 10 z 15 możliwych punktów.

Test będzie dostępny do zaliczenia od 19.10.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.

Zaliczenie przedmiotu zostanie wpisane do USOS w późniejszym terminie.

W sprawach związanych z wpisaniem zaliczenia przedmiotu do USOS należy kontaktować się z Zespołem BHP pod adresem zgloszenia.bhp@wat.edu.pl.

Czas odpowiedzi na zgłoszenia problemów z brakiem dostępu może sięgać 5 dni - sugerujemy rozpoczęcie kursu możliwie jak najszybciej.