Ogólne szkolenie z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Szkolenie BHP dla studentów cywilnych
Magdalena ChmielewskaBeata Malarska

Szkolenie BHP dla studentów cywilnych

Na zaliczenie wymagane jest uzyskanie 10 z 15 możliwych punktów.

Test będzie dostępny do zaliczenia od 01.03.2020 r. do dnia 15.03.2020 r.

W sprawach związanych z wpisaniem zaliczenia przedmiotu do USOS należy kontaktować się z Zespołem BHP.

Czas odpowiedzi na zgłoszenia problemów z brakiem dostępu może sięgać 5 dni - sugerujemy rozpoczęcie kursu możliwie jak najszybciej.