Ogólne szkolenie z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Obraz kursu Training in occupational health and safety for students
Zespół ds. BHP

To pass the exam you need to score 10 of 15 possible points.

The test will be available within the period of 1.10.2023 to 31.12.2023.

The exam results will be available in USOS system few days later.

If you have any questions please contact with OHS team by email zgloszenia.bhp@wat.edu.pl.
Obraz kursu Szkolenie BHP dla studentów cywilnych
Zespół ds. BHP

Na zaliczenie wymagane jest uzyskanie 10 z 15 możliwych punktów.

Test będzie dostępny od 26.02.2024 r. do 10.03.2024 r.- termin podstawowy.

Zaliczenie przedmiotu zostanie wpisane do USOS w późniejszym terminie.

W sprawach związanych z wpisaniem zaliczenia przedmiotu do USOS należy kontaktować się z Zespołem BHP pod adresem zgloszenia.bhp@wat.edu.pl.

Czas odpowiedzi na zgłoszenia problemów z brakiem dostępu może sięgać 5 dni - sugerujemy rozpoczęcie kursu możliwie jak najszybciej.


Obraz kursu Szkolenie BHP dla studentów wojskowych
Zespół ds. BHP

Na zaliczenie wymagane jest uzyskanie 10 z 15 możliwych punktów.

Test będzie dostępny od 1.10.2023 r. do 15.10.2023 r.

Zaliczenie przedmiotu zostanie wpisane do USOS w późniejszym terminie.

W sprawach związanych z wpisaniem zaliczenia przedmiotu do USOS należy kontaktować się z Zespołem BHP pod adresem zgloszenia.bhp@wat.edu.pl.

Czas odpowiedzi na zgłoszenia problemów z brakiem dostępu może sięgać 5 dni - sugerujemy rozpoczęcie kursu możliwie jak najszybciej.


Obraz kursu Szkolenie BHP dla kadry zawodowej WAT
Zespół ds. BHP

Jest to szkolenie uzupełniające z zakresu BHP.

Celem w/w szkolenia jest  aktualizacja i ugruntowanie wiedzy  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( istota bhp, wybrane regulacje prawne).