Teoria i praktyka strzelań - rok 2 semestr 4

Teoria i praktyka strzelań - rok 2 semestr 4

Test zaliczeniowy na ocenę:

5   >  90%

4,5 > 85%

4    > 80%

3,5 > 75%

3    > 70%

Ocena - najwyższa ocena ze wszystkich podejść.

Liczba podejść do testu - nieograniczona.