Szkolenie służb
Michał Lasak

Szkolenie służb

Dotyczy osób wyznaczonych do pełnienia służby Oficera Dużurnego i Pomocnika Oficera Dużurnego WAT.

Szkolenie Strzeleckie -Test PSBS
Krzysztof Wojtaś

Szkolenie Strzeleckie -Test PSBS

Proszę rozwiązać test sprawdzający Państwa wiedzę z PSBS.

Test dostępny będzie w dniu 8 kwietnia 2020 r.