Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych

Szkolenie podstawowe z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych 2021
Łukasz Misterkiewicz

Szkolenie podstawowe z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych 2021

Szkolenie z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych służy zapoznaniu z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w Wojskowej Akademii Technicznej.