Course image KURS OCHRONY OBIEKTÓW - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Instytut Logistyki

Problematyka zamówień publicznych realizowana w ramach kursu ochrony obiektów wojskowych ma za zadanie zapoznać słuchaczy z zakresem i sposobem realizacji zadań kontraktowania usług związanych z ochroną obiektów wojskowych. Do tych usług należy: a) kontraktowanie SUFO; b) kontraktowanie ochrony obiektu poprzez monitoring; c) kontraktowanie usług związane z konserwacją i naprawą systemów technicznych wspomagających ochronę; d) kontraktowanie usługi konwojowania SpW, wartości pieniężnych.