Course image ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI III
Instytut Organizacji i Zarządzania

Identyfikacja systemów bezpieczeństwa. Identyfikacja istoty, struktur i atrybutów projektu. Złożoność projektów i procesów. Kryteria analizy i oceny procesów. Kreowanie struktur procesowych. Wartościowanie i walidacja procesów. Efektywność i jakość procesów. Niezawodność struktur procesowych. Ryzyko w ewaluacji projektów i procesów. Holistyczne modele ewaluacji i walidacji procesów oraz projektów systemów bezpieczeństwa.

Course image PODSTAWY EKONOMII
Instytut Organizacji i Zarządzania

Przedmiot umożliwia studentom  zapoznanie się z teorią ekonomii oraz uwarunkowaniami funkcjonowania współczesnych systemów gospodarki rynkowej. Program obejmuje podstawowe zagadnienia mikro- i makroekonomii. Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach pozwoli poszerzyć i rozwinąć zagadnienia stanowiące przedmiot wykładów oraz dokonać analizy zjawisk i procesów gospodarczych, w warunkach dużej ich zmienności oraz występujących wyzwań.