Wojskowe Sieci Teleinformatyczne
Jarosław KrygierPiotr Łubkowski

Wojskowe Sieci Teleinformatyczne

Techniki i technologie w wojskowych sieciach teleinformatycznych.