Materiały Budowlane - laboratoria
Łukasz Anaszewicz

Materiały Budowlane - laboratoria

Kurs eMAB laboratoria jest kursem wprowadzającym do zajęć laboratoryjnych z materiałów budowlanych na II semestrze studiów I stopnia. Przed przystąpieniem do zajęć z danego tematu należy ukończyć ten temat w formie e-learningu.