Materiały Budowlane- ćwiczenia
Łukasz Anaszewicz

Materiały Budowlane- ćwiczenia

Kurs eMAB ćwiczenia jest kursem wspomagającym do ćwiczeń z materiałów budowlanych na II semestrze studiów I stopnia. Przed przystąpieniem do zajęć z danego tematu należy ukończyć ten temat w formie e-learningu.