KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA
Mieczysław Magierski

KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

Wprowadzenie do Prawa zamówień publicznych.                                      Wyłączenia ze stosowania ustawy                                                                  Zasady udzielania zamówień publicznych                                                              Proces udzielania zamówień publicznych. Zasady kontroli zamówień publicznych