FINANSE I SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE I UE
Mieczysław Magierski

FINANSE I SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE I UE

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy z zakresu teorii finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, ale też praktyki
w tych obszarach wiedzy w Polsce i Unii Europejskiej.

Wykłady /metody dydaktyczne

System finansowy państwa – pojęcia, funkcje, elementy i powiązania pomiędzy nimi (system finansów prywatnych i system finansów publicznych) 

System finansowy państwa – odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Rynek finansowy i system bankowy w Polsce 

Finanse międzynarodowe 

Wydatki budżetu Polski i UE oraz podstawy prawne
i procedury ich dokonywania 

Związki prawa finansów publicznych UE z prawem finansów publicznych w Polsce 

Ćwiczenia /metody dydaktyczne

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

i ustawa o finansach publicznych 

Seminarium:

1. Prawo o dochodach i wydatkach w Polsce i UE