System kontroli finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwie
Mieczysław Magierski

System kontroli finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwie

1. Kontrola, a funkcje zarządzania:

  - istota kontroli,

  - cel procesu kontroli,

  2. Proces kontroli (finansowej):

  - system zasad kontroli,

  - zasady kontroli finansowej,

  - metody wykonywania (rodzaje) kontroli finansowej,

  3. Przedmiot kontroli finansowej

  4. Kryteria kontroli finansowej

  5. Główne techniki i instrumenty kontroli finansowej

  6. Wprowadzenie do kontroli zarządczej

  7. Elementy kontroli zarządczej:

  - odpowiedzialność za jej wdrożenie i funkcjonowanie,

  - obowiązki w ramach kontroli zarządczej

  8. Studium przypadku

  9. Komitet audytu