Audyt systemów informatycznych oraz projektów finansowanych ze środków UE
Mieczysław Magierski

Audyt systemów informatycznych oraz projektów finansowanych ze środków UE

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy oraz zdobycie nowej z zakresu audytu wewnętrznego projektów finansowanych ze środków UE oraz z zakresu przeprowadzania audytu wewnętrznego systemów informatycznych.

Zagadnienia:

1.    System kontroli projektów unijnych 

2.    Zasady prawidłowej realizacji projektów a kontrola 

3.    Zakres kontroli 

4.    Wykryte nieprawidłowości 

5.    Aspekty prawne zarządzania bezpieczeństwem informacji 

6.    Wprowadzenie do audytu. Audyt sprzętu, oprogramowania, legalności 

7.    Wykonanie audytu systemów IT 

8.    Planowanie i organizacja audytu systemów IT