ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W AUDYCIE I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Mieczysław Magierski

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W AUDYCIE I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

1.Podstawy prawne i zasady zarządzania ryzykiem 
2.Terminy i pojęcia ogólne
3.Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem
4.Identyfikacja ryzyka

4.1 Metody identyfikacji ryzyka

5.   Analiza ryzyka

6.   Reakcja na ryzyko