Wprowadzenie do programowania
Dariusz Pierzchała

Wprowadzenie do programowania

Pytania losowane z puli. Kolejność odpowiedzi w pytaniach zmienna. Czas na wykonanie ograniczony. Punkty i oceny:

90%       -       bdb

80%       -       db+

70%       -       db

60%       -       dst+

50%       -       dst