Modelowanie i projektowane układów robotyki 1
Wojciech Kaczmarek

Modelowanie i projektowane układów robotyki 1

Kurs przekazuje wiedzę z zakresu modelowania zrobotyzowanych stanowisk oraz programowania robotów. W treści przedmiotu zawarto problematykę wynikającą z następujących tematów:

• wprowadzenie w zagadnienia modelowania i projektowania układów robotyki,

• charakterystyka środowisk do programowania i sterowania robotów w trybach offline i online firm ABB (RobotStudio) i Fanuc (Robo Guide),

• programowanie robotów przemysłowych.

Robotyzacja procesów przemysłowych
Szymon BorysWojciech Kaczmarek

Robotyzacja procesów przemysłowych

Wprowadzenie do zagadnień z zakresu robotyzacji podstawowych procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów spawania, zgrzewania, sortowania, pakowania, paletyzacji, montażu, obsługi maszyn oraz wykorzystania w procesach zrobotyzowanych systemów wizyjnych na przykładzie rozwiązań firm: ABB, FANUC, KUKA.

Elementy Automatyki i Robotyki
Jarosław Panasiuk

Elementy Automatyki i Robotyki

Wprowadzenie w zagadnienia elementów automatyki
 i robotyki. Metody opisu i systematyka elementów. Regulatory i jednostki sterujące wykorzystywane w automatyce i robotyce. Sterowniki PLC, mikrokontrolery.  Panele operatorskie. Przemysłowe standardy komunikacyjne. Układy sensoryczne wykorzystywane w automatyce i robotyce. Charakterystyka, instalacja i konfiguracja systemów wizyjnych.  Mechanizmy, podajniki, przenośniki układy specjalizowane z zakresu automatyki i robotyki. Chwytaki, głowice spawalnicze oraz malarskie wykorzystywanew robotyce. Elementy systemów bezpieczeństwa w automatyce i robotyce. Przegląd rozwiązań integratorskich

Systemy mechatroniczne - B&R Automation Studio
Marek JaworowiczMichał SiwekSzymon Borys

Systemy mechatroniczne - B&R Automation Studio

Środowisko B&R Automation Studio - materiały na ćwiczenia i laboratoria.