Course image Podstawy robotyki
Instytut Techniki Rakietowej i Mechatroniki

Robotyka jako dziedzina nauki. Prawa robotyki. Klasyfikacja robotów i manipulatorów. Podstawowe elementy robotów i manipulatorów. Opis przestrzenny robotów i manipulatorów. Układy współrzędnych i ich przekształcanie. Zadanie proste i odwrotne. Wyznaczanie prędkości, przyspieszeń, sił oraz momentów manipulatora. Efektory robotów. Klasyfikacja i charakterystyka.

Course image Modelowanie i projektowane układów robotyki I
Instytut Techniki Rakietowej i Mechatroniki

Kurs przekazuje wiedzę z zakresu modelowania zrobotyzowanych stanowisk oraz programowania robotów. W treści przedmiotu zawarto problematykę wynikającą z następujących tematów:

• wprowadzenie w zagadnienia modelowania i projektowania układów robotyki,

• charakterystyka środowisk do programowania i sterowania robotów w trybach offline i online firm ABB (RobotStudio) i Fanuc (Robo Guide),

• programowanie robotów przemysłowych.

Course image Robotyzacja procesów przemysłowych
Instytut Techniki Rakietowej i Mechatroniki

Wprowadzenie do zagadnień z zakresu robotyzacji podstawowych procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów spawania, zgrzewania, sortowania, pakowania, paletyzacji, montażu, obsługi maszyn oraz wykorzystania w procesach zrobotyzowanych systemów wizyjnych na przykładzie rozwiązań firm: ABB, FANUC, KUKA.

Course image Elementy Automatyki i Robotyki
Instytut Techniki Rakietowej i Mechatroniki

Wprowadzenie w zagadnienia elementów automatyki
 i robotyki. Metody opisu i systematyka elementów. Regulatory i jednostki sterujące wykorzystywane w automatyce i robotyce. Sterowniki PLC, mikrokontrolery.  Panele operatorskie. Przemysłowe standardy komunikacyjne. Układy sensoryczne wykorzystywane w automatyce i robotyce. Charakterystyka, instalacja i konfiguracja systemów wizyjnych.  Mechanizmy, podajniki, przenośniki układy specjalizowane z zakresu automatyki i robotyki. Chwytaki, głowice spawalnicze oraz malarskie wykorzystywanew robotyce. Elementy systemów bezpieczeństwa w automatyce i robotyce. Przegląd rozwiązań integratorskich