Kursy dla studentów - Wydział Cybernetyki

Help with Search courses

Tematyka: równania różniczkowe zwyczajne, rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych oraz elementy rachunku prawdopodobieństwa.

Tematyka: liczby rzeczywiste, ciągi liczbowe i szeregi liczbowe; rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej i rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych.

Tematyka: liczby rzeczywiste; funkcje elementarne; liczby zespolone; macierze, wyznaczniki, układy liniowych równań algebraicznych, przestrzenie wektorowe; proste, płaszczyzny i powierzchnie drugiego stopnia w przestrzeni trójwymiarowej.

Kurs zawiera materiały dydaktyczne dla przedmiotów: 

Metody i Narzędzia Informatycznego  Wspomagania Decyzji 

Metody i Systemy Wspomagania Decyzji Medycznych 


Hurtownie Danych

Kurs  wprowadza w podstawowe metody eksploracji danych: analizę asocjacji,  klasteryzację,  klasyfikację.