Course image Matematyka
Instytut Matematyki i Kryptologii

Przedmiot służy do poznania i zrozumienia przez studentów wybranych elementarnych pojęć i zagadnień równań różniczkowych cząstkowych i rachunku wariacyjnego.

Course image MATEMATYKA, 1 & 2 (2022)
Instytut Matematyki i Kryptologii

Matematyka I

Przedmiot służy do poznania i zrozumienia przez studentów podstawowych pojęć i twierdzeń matematyki, w zakresie algebry z geometrią analityczną, oraz opanowania elementarnych umiejętności rachunkowych z zakresem wiedzy obejmującym: liczby rzeczywiste; funkcje elementarne; liczby zespolone; macierze, wyznaczniki, układy liniowych równań algebraicznych, przestrzenie wektorowe; proste, płaszczyzny i powierzchnie drugiego stopnia w przestrzeni trójwymiarowej.

Matematyka II

Przedmiot służy do poznania i zrozumienia przez studentów podstawowych pojęć i twierdzeń matematyki, w zakresie analizy matematycznej, oraz opanowania elementarnych umiejętności rachunkowych z zakresem wiedzy obejmującym: liczby rzeczywiste, ciągi liczbowe i szeregi liczbowe; rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej i rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych.


Course image Steganografia
Instytut Matematyki i Kryptologii

Kurs zawiera test końcowy dla studentów kierunku Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo realizujących zajęcia z przedmiotu Steganografia.

Course image Matematyka 2
Instytut Matematyki i Kryptologii

ćwiczenia, ZOŃ Stanisław
 dla grup:
                ● WEL21 EX4S0
                ● WEL21 EX5S0
                ● WEL21 EX6S0


Course image Matematyka 2
Instytut Matematyki i Kryptologii

Przedmiot służy do poznania i zrozumienia przez studentów podstawowych pojęć i twierdzeń matematyki, szczególnie analizy matematycznej, oraz opanowania elementarnych umiejętności rachunkowych z zakresem wiedzy obejmującym: liczby rzeczywiste, ciągi liczbowe i szeregi liczbowe; rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej i rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych.

Course image Matematyka 1
Instytut Matematyki i Kryptologii

Przedmiot służy do poznania i zrozumienia przez studentów podstawowych pojęć i twierdzeń matematyki, szczególnie algebry z geometrią analityczną, oraz opanowania elementarnych umiejętności rachunkowych z zakresem wiedzy obejmującym: liczby rzeczywiste; funkcje elementarne; liczby zespolone; macierze, wyznaczniki, układy liniowych równań algebraicznych, przestrzenie wektorowe; proste, płaszczyzny i powierzchnie drugiego stopnia w przestrzeni trójwymiarowej.

Course image Wybrane Działy Matematyki
Instytut Matematyki i Kryptologii

Przedmiot służy do poznania i zrozumienia przez studentów wybranych elementarnych pojęć i zagadnień równań różniczkowych cząstkowych i analizy zespolonej.

Course image Matematyka 3
Instytut Matematyki i Kryptologii
Przedmiot służy do poznania i zrozumienia przez studentów podstawowych pojęć i twierdzeń matematyki, szczególnie analizy matematycznej, oraz opanowania elementarnych umiejętności rachunkowych z zakresem wiedzy obejmującym: równania różniczkowe zwyczajne, rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych; elementy rachunku prawdopodobieństwa.
Course image Matematyka 1
Instytut Matematyki i Kryptologii

ćwiczenia, Zoń Stanisław
  dla grup:
                 ● WEL21 EX4S0
                 ● WEL21 EX5S0
                 ● WEL21 EX6S0